powrót

ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu wysyłania oferty handlowej. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARMAX SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Wyzwolenia 49.

ARMAX SP. Z O.O. SP. K. przedsięwzięło wszelkie możliwe środki i procedury dla ochrony danych osobowych klientów przed wglądem osób trzecich.

KONTAKT
x

+48 606 258 117