Wsparcie finansowe na nawadnianie


Wsparcie na inwestycje zapobiegające – nawet do 1 mln zł

 

Biorąc pod uwagę konieczność zapobiegania ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, które w konsekwencji mogłyby spowodować straty w rolnictwie, pojawiła się możliwość skorzystania z rządowego programu w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze”  których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Maksymalna kwota wsparcia dla spółek wodnych to nawet 1 mln zł; a wysokość dofinansowania 80 %.

Minikoparki Takuechi znakomicie znajdują zastosowanie w pracach melioracyjnych. 

Szczegółowe informacje o maszynach Takeuchi i osprzęcie można uzyskać u naszych doradców:

Marcin Sołtysik tel: 606 258 117

Agnieszka Chałas tel: 513 709 213

e-mail: koparki@armax.com.pl

 

Koparki do meliracji

 

W programie znalazły się zapisy, które dotyczą możliwości realizowania inwestycji związanych z rozbudową istniejącego systemu nawadniania lub też budowy nowego systemu nawadniania w gospodarstwie. Na wysokie świadczenia liczyć mogą spółki wodne, które realizują zadania związane z zapobieganiem klęskom żywiołowym, co rozumiemy przez takie działania jak np. kopanie rowów melioracyjnych oraz przepustów. Pozyskane środki przeznaczyć można na zakup specjalistycznego sprzętu, potrzebnego do utrzymywania urządzeń wodnych, przebudowę rowów melioracyjnych, naprawę urządzeń melioracyjnych lub prace związane z remontem sieci drenarskiej. Dzięki sposobności skorzystania z przedmiotowego instrumentu możliwe staje się zaopatrzenie w sprzęt, który służyć będzie zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed takimi niekorzystnymi czynnikami, jak zalanie lub podtopienie.

Kto może skorzystać z programu?

Rolnicy, właściciele przedsiębiorstw oraz spółki wodne mogą wnioskować o środki finansowe, które następnie przeznaczone zostaną między innymi na zakup potrzebnego sprzętu wykorzystywanego w celu zapobiegania powodzi i melioracji terenów rolnych. Żeby móc ubiegać się o dotacje, w przypadku usług związanych z rolnictwem i leśnictwem wymaga się prowadzenia działalności przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku. Dofinansowanie dotyczy również działalności usługowej, która związana jest z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych.

Szczegóły programów można znaleźć TUTAJ oraz TUTAJ 

Aktualny harmonogram naborów.

Maksymalna kwota wynosi nawet 1 mln złotych na jednego beneficjenta (spółki wodne) oraz 100 tysięcy złotych dla pozostałych beneficjentów (rolnicy). Refundacji podlegać może 50% lub nawet 80% kosztów inwestycji.

Przewidziana została również możliwość realizacji operacji, które skierowane zostały do spółek wodnych. Spółki wodne lub związki spółek mogą otrzymać środki w wysokości wynoszącej 80% wartości zadania. Kwota nie może jednak przekraczać 1 miliona złotych.

 

 

Na co można wykorzystać pozyskane środki?


W przypadku, gdy wsparcie dotyczy usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych, pozyskane środki finansowe umożliwiają dokonanie zakupu sprzętu do regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, a także kopania stawów, układania drenażu i utrzymania urządzeń melioracji.


Jakie maszyny do melioracji wykorzystać?


Do wykonywania specjalistycznych prac, takich jak kopanie rowów melioracyjnych, niezbędne jest wykorzystanie zaawansowanego sprzętu. Stosowane są przede wszystkim urządzenia budowlane należące do kategorii ciężkiej. Wynika to z faktu konieczności przeprowadzenia działań obejmujących swym zakresem bardzo rozległe tereny. Doskonale sprawdzają się między innymi koparki do melioracji Takeuchi. Warto także zwrócić uwagę na ich jakość, bowiem właśnie od tego elementu zależeć będzie efektywność oraz bezpieczeństwo pracy.
Koparka do melioracji Takeuchi stanowi uniwersalne rozwiązanie, które znakomicie sprawdza się podczas realizacji nawet bardzo wymagających prac. Minikoparka dzięki niewielkim gabarytom może wykonać zadania na terenie o ograniczonej wielkości lub grząskim podłożu, na którym ciężki sprzęt mógłby sobie nie poradzić.

 

Firma ARMAX w swojej ofercie proponuje sprawdzone modele koparek do melioracji rowów, takie jak: TB216, TB225, TB 370 CM, oferujemy także osprzęt i części zamienne.

Sprzęt japońskiego producenta Takeuchi jest gwarancją funkcjonalności, niezawodności i trwałości. Prace terenowe z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne oraz trudny teren, stawiają przed wykonującymi swoje zadania urządzeniami bardzo wysokie wymagania. Proponowane rozwiązania sprawdzają się doskonale, dzięki czemu zyskały uznanie wśród specjalistów z branży.

Minikoparki to doskonałe zestawienie mocy i kompaktowych rozmiarów, które bardzo dobrze sprawdza się do zadań związanych z nawadnianiem terenu. Praca koparki do czyszczenia rowów została przedstawiona na filmie, który przedstawiamy poniżej:

 

Koparki do meliracji TB216

 

 

 

 

Do realizacji wszystkich tych zadań wykorzystać można maszyny do melioracji rowów znajdujące się w asortymencie firmy Takeuchi.

Dodatkowo nabyć można szeroką gamę w pełni kompatybilnego osprzętu, takiego jak łyżki koszące do koparek. W razie konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw lub modyfikacji urządzeń, skorzystać można także ze znakomicie wyposażonego magazynu części zamiennych.

Dzięki regularnej wymianie i konserwacji poszczególnych podzespołów, można będzie cieszyć się z zakupionego sprzętu przez wiele następnych lat.

Więcej informacji o maszynach Takeuchi oraz osprzęcie można uzyskać kontaktując się z naszymi doradcami:

Marcin Sołtysik tel: 606 258 117

Agnieszka Chałas tel: 513 709 213

e-mail: koparki@armax.com.pl

 

 

 

KONTAKT
x

+48 606 258 117